Avalehekülg
Arhiivist
Põhikiri
Kodukord
Vabatahtlikud
Kogud
Kontaktid
Lingid

EESTI ARHIIV VANCOUVERIS - EAV
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

 

K O D U K O R D

 

I ARHIIVI NIMI
Arhiivi ametlik nimi on Eesti Arhiiv Vancouveris, lühendatult eav.

 

II ARHIIVI ASUKOHT JA KOORDINAADID
Arhiivi asukohaks on Vancouveri Eesti Kirikufondi MEIE KODU ja posti aadressiks on 6520 Oak Street, Vancouver, B.C., V6P 3Z2. Arhiivi kontaktisikuks on vader organisatsiooni poolt kinnitatud Arhivaar.

 

III KOHUSTUSED
(1) Vader Organisatsioon (EKÜK) on vastutav arhiivi majanduse, asja- ajamise ning arhiivi kogu ja vara heaolu ja turvalisuse eest.

(2) Arhivaar on arhiivi töö- ja ärijuht, ametlik esindaja ning ex officio liige kõigis arhiivi tööks loodud komiteedes. Tal on õigus omale värvata vabatahtlikku tööabijõudu ja organiseerida eav Sõprusring BC eestlaskonna mineviku huvilistest.

(3) Arhivaari ülesandeks on katalogiseerida ja korraldada arhiivi kogu ning hoolitseda selle eest. Arhivaar täidab ka temale vader organisatsiooni poolt aeg-ajalt määratud ülesandeid.

(4) Arhiivitöö kavad ja eelarved kinnitab vader organisatsioon ja need esitab Arhivaar koos aruannetega vader organisatsioonile kaks (2) kuud ennem selle iga aastast peakoosolekut. Majandusliku aruande kontrollib vader organisatsiooni revisjoni komisjon.

(5) Arhivaar, Sõprusringi liikmed ja vabatahtlikud abilised ei ole isiklikult vastutavad arhiivi majanduslikkude lepingute ega kohustuste eest.

(6) Arhiivi likvideerimise otsustab vader organisatsioon.

(7) Arhiivi Kodukord on muudetav vader organisatsiooni peakoosoleku otsusega.

 

Teas Tanner, juuni 2003.a.